Цени

ФИРМИ
95 лв.
10 000 имейла на фирми
до 10 000 абонати на Promocia.info
До наши контакти на фирми
По Ваш избор на сегмент, интереси, дейност
Безплатен копирайтинг
Автоматична Проверка в блеклисти
Автоматична Проверка в КЗП Регистър
Свържи се с нас
МЕГА
280 лв.
до 100 000 имейла
до 100 000 абонати на Promocia.info
До наши контакти на фирми и физически лица
По Ваш избор на сегмент, интереси, дейност
Безплатен копирайтинг
Автоматична Проверка в блеклисти
Автоматична Проверка в КЗП Регистър
Свържи се с нас
По договаряне
n/a
Над 100 000 имейла
Възможност за изпращане до 300,000 абонати
До наши контакти на фирми и физически лица
По Ваш избор на сегмент, интереси, дейност
Безплатен копирайтинг
Автоматична Проверка в блеклисти
Автоматична Проверка в КЗП Регистър
Свържи се с нас